Všeobecné obchodní podmínky

Účast na lekcích je podmíněna souhlasem s Všeobecnými podmínkami. Prosíme, přečtěte si je, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Účastník lekcí ve SudioBart Ústí nad Orlicí prohlašuje, že:

 • je starší 18-ti let. Pokud není, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku
 • je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 • se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.

Lekce ve StudioBart Ústí nad Orlicí:

 • se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému StudioBart.
 • nekonají se ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 • trvají obvykle 50 – 60 minut (pokud se nejedná o výjimečný seminář či kurz) a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Lektor StudioBart si vyhrazuje právo ukončit lekci nejvíce o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí.
 • přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému nebo emailu uvedeného na webových stránkách studia.
 • ve všech prostorách StudioBart, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

Cennosti:

 • účastník s sebou nenosí do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál studia zodpovědnost.

Platby a permanentky:

 • účastníkovi nevzniká nárok na vrácení peněz za zaplacené permanentky a jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
 • účastník lekcí ve StudioBart je povinen uhradit částku za permanentku / jednorázovou lekci v plné výši před začátkem lekce do rukou lektora. Pokud se jedná o kurz několika na sebe navazujících lekcí, je možno se domluvit i na platbu na účet banky.
 • v případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím emailu uvedeného na webových stránkách StudioBart. Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, telefonní spojení) nebude brán zřetel.
 • účastník workshopů a seminářů s externími lektory z jiných měst a studií (např. workshopy s Drážou Bačkorovou, meditace s Martou Kanno a jiné) je povinen provést platbu předem na účet, pokud nebude v informačním emailu uvedeno jinak. Pokud je workshop odhlášen méně než 24 hodin předem, propadá a nahradit ho není možné.
 • minimální účast na lekcích je vždy uvedena v rezervačním rozvrhu. Minimální počet se liší lekce od lekce. Pokud se nenahlásí dostatečný počet osob, lekce se ruší. Provozovatel StudioBart o tomto předem informuje přihlášené SMS zprávou na tel. čísla uvedená při registraci do online rezervačního systému.