Děti (kurzy, akce)

Lekce, akce, kurzy pro děti

Pravidelné lekce:

CVIČENÍ PRO PLOCHÉ NOŽIČKY A ZDRAVÁ ZÁDA (2,5-7let s Veronikou Kalouskovou ,úterky 16:15 - 16:55, POUZE OTEVŘENÉ LEKCE na přihlášení přes rezervace )
, PARKOUR-POHYBOVÝ KROUŽEK - 1x/14 dní 10:00 - 13:00, tělocvična Gymnázia - POUZE OTEVŘENÉ LEKCE na přihlášení přes rezervace )
Kurz děti – akrobacie, wheel, kruh, šátky, move like animals – středa 15:30 – 16:30, 14 lekcí 700kč, pátek 16:00 - 17:00
Přihlášky a info www.studiobart.cz, info@studiobart.cz

Děti necvičí jógu, ony jsou jóga.“

Prvotně byla jóga určena především dospělým jedincům. Postupem času se však začalo od klasické jógy odvíjet mnoho dalších druhů jógy a jedním z nich je i jóga pro děti. Právě tento druh cvičení je pro děti totiž velmi přirozený – stačí si povšimnout, kolik pozic děti dělají, aniž by tušily, že vlastně dělají jógu. Odpočívají v pozici dítěte, nevědomky cvičí polohu pejska nebo se stávají kočkami. Při dětské józe tedy stačí respektovat jejich přirozenost a začít si s nimi a jógou hrát. Právě dětské přirozené hravosti se v této józe využívá především.

Čím se dětská jóga liší od klasické jógy pro dospělé?

V dětské józe je jedním z nejdůležitějších předpokladů právě vhodná motivace dětí. Podmínkou pro psychické uvolnění dítěte je hravost a spontánní pohybové vyžití. Dalším podstatným rozdílem v praktikování jógy dospělých a dětí je délka trvání jednotlivých pozic. Systém krevního oběhu u dětí je totiž mnohem menší než u dospělých a proto nastupuje účinek ásan u dětí o dost rychleji. Děti často nemají dostatečnou sílu na některé cviky a nevydrží v nich dlouho, což je ale naprosto v pořádku a proto opakují jednotlivé pozice vícekrát. Děti nikdy nenutíme do žádné ásany, i kdyby byla velmi jednoduchá. Každé dítě je jiné a musíme mít na vědomí jejich různé pohybové dispozice, možnosti a potřeby. Další rozdíl je v délce cvičební hodiny. Děti nedokáži udržet pozornost po celou hodinu. Délka lekce je tedy maximálně 45 minut s tím, že dochází často ke střídání aktivit.

Benefity dětské jógy

Jedním z mnoha benefitů dětské jógy je i fakt, že jí je schopna zvládnout většina dětí. Jogíni si jsou tak rovni a mnohdy dojde k překonání v mnoha odlišnostech mezi nimi. Dochází k vytváření příjemného klimatu a atmosféry během jógového cvičení. Jóga pomáhá dětem rozhýbat tělo prostřednictvím poloh a pohybů, s nimiž se setkáváme ve světě všude kolem nás, a propojuje je s dýcháním a uvolněním. Proto působí současně na správné držení těla, sílu, rovnováhu, pružnost, soustředěnost, sebevědomí i vůli. Správně prováděná jóga podporuje zdravý tělesný vývoj, rozvíjí představivost, tvořivost, soustředění a pomáhá lepšímu poznání sebe i druhých. Praktikování jógy taktéž pomáhá při nápravě vadného držení těla a při zvyšování celkové odolnosti organismu.

Studie Báry Holubářové

Józe pro děti jsem se věnovala i při několikaměsíční studii k mé diplomové práci na téma „Vliv jógy na děti s poruchami pozornosti a aktivity ADHD“. Díky předem nastudované odborné literatuře o problematice ADHD a několikaletým zkušenostem s jógou, jsem mohla získané informace převést do praxe. V minulosti jsem absolvovala několik seminářů, workshopů a kurzů, které byly s jógou spojeny, např. kurz jógy při FISAF – Škole fitness profesionálů či Velké kouzlení s jógou při Centru celoživotního vzdělávání. Tyto semináře a kurzy mi velice pomohly s vhledem do problematiky a filozofie klasické jógy a s pochopením všech specifik a benefitů, které jsou spjaty s jógou určené přímo dětem.

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda má jóga ne děti pozitivní, negativní, či nějaký vliv. Dále zjistit, k jakým změnám u dětí došlo po cvičení jógy a v poslední radě i zjištění, jak děti s ADHD budou na jógovou terapii reagovat, zda je bude bavit a zda budou schopni udržet koncentraci. Na všechny výzkumné otázky jsem mohla po zhodnocení všech získaných dat odpovědět pozitivně. Záleží však na přístupu okolí dítěte a jeho rodiny. A to za předpokladu vhodného výchovného vedení všech zainteresovaných osob a za předpokladu cvičení jógy v delším časovém horizontu. Je jisté, že pouze sama jóga není na poli terapie ADHD cestou ke stoprocentnímu úspěchu. Je zapotřebí celá řada dalších faktorů, ale svým působením může být v oblasti této problematiky významným příspěvkem.

Komentáře nejsou povoleny.